Telephone : 0-2239-7955-56
E-mail : info@iesg.or.th

Oil Industry Environmental Safety Group Association(IESG)

สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน

Activities and News

          ดร.สมรัตน์ ยินดีพิธ ผู้จัดการสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน และกัปตันธีรพล ประภากร เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ 157 ปี เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 08.15-12.00 น. ณ กรมเจ้าท่า ถนนโยธา ตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ โดยมี นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า และนายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมแสดงความยินดี

ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ 157 ปี
ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ 157 ปี
ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ 157 ปี
ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ 157 ปี
ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ 157 ปี
ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ 157 ปี
ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ 157 ปี
ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ 157 ปี
ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ 157 ปี
UPDATE 22-09-2559
Time 10:53 AM
Copyright : 2016 iesg.or.th
บริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By Cw.in.th