Telephone : 0-2239-7955-56
E-mail : info@iesg.or.th

Oil Industry Environmental Safety Group Association(IESG)

สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน

Activities and News

          เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 นายกสมาคม คณะกรรมการบริหาร สมาชิกอนุกรรมการ BASC SASC RASC OASC เข้าเยี่ยมชมคลังเก็บอุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมัน พื้นที่สัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อสำรวจและตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมัน รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการคลังเก็บอุปกรณ์ของสมาคมฯ ต่อไป

เยี่ยมชมคลังเก็บอุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมัน พื้นที่สัตหีบ
เยี่ยมชมคลังเก็บอุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมัน พื้นที่สัตหีบ
เยี่ยมชมคลังเก็บอุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมัน พื้นที่สัตหีบ
เยี่ยมชมคลังเก็บอุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมัน พื้นที่สัตหีบ
เยี่ยมชมคลังเก็บอุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมัน พื้นที่สัตหีบ
เยี่ยมชมคลังเก็บอุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมัน พื้นที่สัตหีบ
เยี่ยมชมคลังเก็บอุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมัน พื้นที่สัตหีบ
UPDATE 29-03-2561
Time 02:00 PM
Copyright : 2016 iesg.or.th
บริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By Cw.in.th